Systemy techniki budowlanej
System ochrony kabli

System KSS składa się z elastycznej, wysokiej wytrzymałości mechanicznej rury spiralnej z tworzywa sztucznego. Dowolny wybór komponentów systemu zapewnia z jednej strony połączenie z zabetonowanym szczelnym kołnierzem lub w przewiercie. Z drugiej strony jest możliwość połączenia ze sztywnymi względnie elastycznymi rurami osłonowymi kabli lub uszczelnienie przeprowadzanych kabli. Nawet wykonanie gazo- i wodoszczelnego połączenia dwóch budynków jest bezproblemowe.

Oznaczenie produktu do zamówienia opisanych wariantów KSS znajdziecie Państwo w katalogu na stronie 5.

Pokrywy systemowe KSS

Uszczelnienie króćców pokrywy systemowej następuje przy pomocy rur kurczliwych. Do wyboru dostępne są rury termokurczliwe lub zimnokurczliwe. Niewykorzystane króćce mogą zostać prosto uszczelnione korkami zamykającymi VS i są dostępne dla wprowadzenia kolejnych kabli.

Do uszczelnienia kabli w technice kurczliwej

Do uszczelnienia do trzech kabli w technice kurczliwej

Do uszczelnienia do pięciu kabli w technice kurczliwej.

Do uszczelnienia do siedmiu kabli w technice kurczliwej.

Do ewentualnego późniejszego montażu.

Komponenty systemu

Do połączenia KSS B150 z bagnetowym szczelnym kołnierzem BKD 150 wzgl. KSS B90 z bagnetowym szczelnym kołnierzem BKD 90.

Dostępny dla KSS B150 lub KSS B90.

Do gazo- i wodoszczelnego połączenia w przewiercie lub rurze przepustowej. Dostępny dla wszystkich systemów ochrony kabli KSS.

Do przyłączenia rur.

Do przyłączenia rur gładkościennych.