Systemy techniki budowlanej
Uziemienia budynków

Uziemienia budynków GE są dostępne w licznych wykonaniach, jak przepusty do instalacji uziemiających, wyrównania potencjału i zbrojenia, w wykonaniu elastycznym i sztywnym oraz jako wariant do późniejszej instalacji. Są one dostępne w prawie wszystkich długościach i montowane w szalunku ściany lub stropu do zabetonowania.

Do budynków

Sztywny, izolowany przepust do zabetonowania, obustronnie z przyłączem M12.

Sztywny stały punkt uziemienia do zabetonowania z przyspawanym zaciskiem krzyżowym (ze stali ocynkowanej) do połączenia z instalacją uziemiającą, przewodami odprowadzającymi i zbrojeniem, z przyłączem M12.

Elastyczny, izolowany przepust do zabetonowania, obustronnie z przyłączem M12. Dla ścian o grubości od 150 - 500 mm.