Systemy techniki budowlanej
Rury przepustowe

Dla układanych kabli i rur przez stropy, ściany i fundamenty oferujemy odpowiednie rury przepustowe. Jakość materiału, łatwość montażu, różnorodność wariantów i indywidualne rozmiary rur wpływają na decyzje o ich stosowaniu.

Oferujemy rury przepustowe z tworzyw sztucznych, cementu włóknistego i stali nierdzewnej. Dostarczane w wymaganej średnicy i odpowiedniej długości. Rury ze stali nierdzewnej są dostępne także z kołnierzem stałym i ruchomym.

Dostępne średnice: 80 - 1.500 mm, również w wykonaniu skośnym i dzielona.

Dostępne średnice: 60 - 500 mm, również w wykonaniu skośnym.

Do uszczelnienia przy izolacji ciężkiej fundamentu (tzw. czarna wanna) według DIN 18 195 część 9. Średnica wewnętrzna: 60 - 2.000 mm, dostępne również w wykonaniu z kilkoma rurami.

Dostarczany z uszczelką kołnierza z EPDM i elementami mocującymi, dostępne również w wykonaniu z kilkoma rurami.

Dostarczany z uszczelką kołnierza z EPDM i elementami mocującymi, dostępne również w wykonaniu z kilkoma rurami.