Systemy techniki budowlanej
Pokrywa systemowa z jednym króćcem i rurą termokurczliwą

BKD 150-D1

Opcjonalnie dostępne są rury zimnokurczliwe.

BKD 150-D1/110
Wykonanie do kabla o średnicy 34 - 108 mm.

BKD 150-D1/80

Wykonanie do kabla o średnicy 26 - 78 mm.