Systemy techniki budowlanej
Pokrywa systemowa z jednym króćcem

D1

Do uszczelnienia kabli w technice kurczliwej

Pokrywa systemowa D1-110
Dostępna dla KSS B150; króciec Ø 110 mm, do kabla Ø 34 - 108 mm.

Pokrywa systemowa D1-80
Dostępna dla KSS B150; króciec Ø 80 mm, do kabla Ø 26 - 78 mm.

Pokrywa systemowa D1-75
Dostępna dla KSS B90; króciec Ø 75 mm, do kabla Ø 26 - 73 mm.