Systemy techniki budowlanej

O nas

USTEC Systemy techniki budowlanej jest wyspecjalizowanym dostawcą gazo- i wodoszczelnych przepustów do budynków oraz innych produktów do ochrony przejść kabli i rur.

Przy wszystkich stawianych pytaniach w jaki sposób należy wykonać wodo- i gazoszczelne wprowadzenie kabli i rur do budynku oferujemy odpowiednie w tym zakresie rozwiązania.

Rozwiązania na dziś, jutro …i wczoraj

Dostarczamy produkty wykorzystywane w budownictwie nad- i podziemnym, obiektach nowobudowanych oraz istniejących, które znajdują zastosowanie w obszarach:

  • Wytwarzania i dystrybucji energii, w tym np. w elektrowniach, stacjach transformatorowych, rozdzielniach, siłowniach wiatrowych oraz innych przyłączach instalacji do budynków,
  • Telekomunikacji - sieć stacjonarna i operatorzy sieci komórkowej,
  • Inwestycji publicznych - szkoły, szpitale, inne obiekty użyteczności publicznej, porty lotnicze, autostrady, urządzenia ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, kanalizacja) itp.,
  • Logistyki i przemysłu (np. chemiczny, produkcja urządzeń, przemysł samochodowy, parki technologiczne, centra badań naukowych itp.).

Jesteśmy nie tylko dostawcą produktów lecz przede wszystkim usługodawcą, który oferuje Klientom doradztwo i profesjonalną obsługę obejmującą dobór odpowiedniego rozwiązania. Na życzenie wykonujemy również montaż produktów na budowie.

Naszymi Klientami są m.in. przedsiębiorstwa instalacyjne i budowlane, wykonawcy stacji i rozdzielni, hurtownie, itp. Na etapie projektowania i realizacji budowy chętnie udzielimy Państwu informacji zarówno telefonicznie jak i na miejscu budowy.